Xem trực tiếp AFF Cup 2022

Đội

Thời gian

Đội

LInk

Thứ 2 -Ngày 20/12/2022

Bảng A - 17h00

Bảng A - 19h30

Thứ 3 - Ngày 21/12/2022

Bảng B - 17h00

Bảng B - 19h30

Thứ 6 - Ngày 23/12/2022

Bảng A - 17h00

Bảng A - 19h30

Thứ 7 - Ngày 24/12/2022

Bảng B - 17h00

Bảng B - 19h30

Thứ 2 - Ngày 26/12/2022

Bảng A - 17h00

Bảng A - 19h30

Thứ 3 - Ngày 27/12/2022

Bảng B - 17h00

Bảng B - 19h30

Thứ 5 - Ngày 29/12/2022

Bảng A : 16h30

Bảng A : 17h00

Thứ 6 - Ngày 30/12/2022

Bảng B : 17h00

Bảng B : 19h30

Bạn cũng có thể thích

Bình Luận

avatar