Bản Quyền – Copyright

Thông Tin Bản Quyền

Đây là trang thông báo về vấn đề Bản Quyền nội dung, hình ảnh, video tại Tobet88.tv | Chúng tôi luôn tôn trọng vấn đề Bản Quyền nội dung số và quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm ngặt vấn đề này và sẵn sàng sử lý các vấn đề sảy ra.

Bản Quyền - Copyright nội dung, hình ảnh, video tại Tobet88.tv
Bản Quyền – Copyright nội dung, hình ảnh, video tại Tobet88.tv

Bản quyền

Tất cả nội dung tại Website Tobet88.tv bao gồm tất cả bài viết, hình ảnh, video, ví dụ … đều thuộc về Tobet88 TV. Nội dung do đội ngũ của chúng tôi tự viết ra, hình ảnh do chúng tôi tự thiết kế hoặc chụp ảnh màn hình.

Tobet88.tv này nghiêm cấm tất cả hành vi sao chép một phần hoặc toàn phần nội dung. Nếu bạn cần sử dụng lại nội dung trên Website Tobet88.tv, bạn cần phải liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.

Trong trường hợp bạn có thể sử dụng lại nội dung của website này. Bạn cần phải ghi rõ nguồn gốc trong bài viết của bạn dưới dạng:

Xử lý vi phạm về bản quyền

Nếu bạn tự ý sử dụng hoặc copy nội dung, hình ảnh, video, ví dụ … trên Website Tobet88.tv Hoặc trong trường hợp bạn có quyền sử dụng lại nội dung này. Nhưng không ghi rõ nguồn gốc thì bạn đã vi phạm quyền tác giả.

Những trường hợp vi phạm, nếu nhẹ chúng tôi sẽ công bố các trang vi phạm vào danh sách đen trên Website Tobet88.tv

Nếu ảnh hưởng nặng, làm tổn hại đến hình ảnh của Tobet88.tv chúng tôi có quyền tiến hành khởi kiện theo điều kiện bảo hộ quyền tác giả của các văn bản pháp quy sau:

  • Nghị định 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 về quyền tác giả.
  • Thông tư 27/2001/TT-BVHTT ngày 10 tháng 5 năm 2001 về thực thi các điểm của nghị định 76/CP.
  • Công văn 2209/TM-QLTT ngày 7 tháng 6 năm 2002 về nhiệm vụ của quản lý thị trường trong việc chống hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ.
  • Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam số: 50/2005/QH11, ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2005.

Mọi chi tiết về bản quyền và quyền tác giả của Tobet88.tv bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: hotrotobet88@gmail.com hoặc thông qua form liên hệ.

Được đóng lại.